ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

За родителите

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057516105125&locale=bg_BG

 

 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ

СЪВЕТ

НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 5

”ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”

ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

 

П  О  К  А  Н  А

от  Гергана Стаматова-Тодорова, Председател на Обществения съвет

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

На основание чл. 20, ал.1 от ПСУДОСДГУ, оправям към Вас настоящата покана за заседание на Обществения съвет към Детска градина № 5 „Червената шапчица” – гр.  Търговище  при следния дневен ред:

 1. Становище за изпълнението на трето тримесечие на Бюджет 2023 година:
 • Месечен отчет - Местни дейности;
 • Месечен отчет - Държавни дейности;
 • Месечен отчет – Оперативни програми;
 • Обяснителна записка към оборотна ведомост на Бюджета към 30.09.2023 г.

                                                                                               Докладва: Директора на ДГ

                                                          

Приложения:

 1. Отчет за изпълнение на трето тримесечие на Бюджет 2023 година:
  • Държавна дейност;
  • Местна дейност;
  • Месечен отчет – Оперативни програми;

1.4.Обяснителна записка към оборотна ведомост на Бюджета към 30.09.2023 г.

 1. Обяснителна бележка за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 30.09.2023 г.

                                                                                 

Заседанието ще се проведе на 19.10.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на ДГ „Пчелица“. Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в електронната поща на детската градина, info-2500906@edu.mon.bg.

                                                        Гергана Стаматова-Тодорова

Председател на Обществения съвет

гр. Търговище

10.10.2023 г.