ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Прием на деца в детската градина

 

ПРИЕМ 2024/2025 ГОДИНА 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" ЩЕ ИЗВЪРШИ ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПЪРВА И СЛЕДВАЩИ ГРУПИ, СЪГЛАСНО

Наредба за условията и реда за прием, записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини или в подготвителните групи в
училищата на територията на община Търговище

 

 

 

                        ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ В ПЪРВА ГРУПА

                               НА ДГ № 5 „Червената шапчица“

 

               СА СЛЕДНИТЕ:

 

  1. Заявление № 1 по образец от Наредбата на община Търговище;
  2. Удостоверение за раждане на детето - копие;
  3. Документи за предимство по критерии от Наредбата за прием - при записване;

 

                             Прием на документи се осъществява на адрес:

  1.                              ул. Никола Симов“ 6, В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДГ 5 ,,ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“, НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА НА ДГ,,ПЧЕЛИЦА“

                                   от 8.30 часа до 16.00 часа, всеки работен ден

.