ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Група Бон-бон

Учители:​

  • Дорина Костадинова, учител
  • Татяна Славева, старши учител 

Пом.възпитател: 

  • Тодорка Тодорова

 

Временно група "Бон-Бон" се помещава в сграда № 1 с адрес: ул. Никола Симов № 6

Телефон на групата: 0893360662