ДГ №5 "Червената шапчица"

Детска градина в град Търговище

Детска градина “Червената шапчица” работи с четири възрастови групи в град Търговище и една разновъзрастова група в с. Драгановец.

Сградата в село Драгановец е реновирана, оборудвана със съвременни мебели и кътове за игра, с нови санитарни помещения и уреди за игра за децата.

Основната сграда на детската градина със седалище: град Търговище, "ул. Любен Каравелов" № 29, построена през 1966 г., е премахната и се извършва строеж на нова сграда с модерни помещения, в които децата да играят, общуват, да учат, творят и  да се забавляват. 

Новата сграда, както и площадките за игра в дворното пространство на детската градина ще бъдат завършени по Национална Програма с участието на Община Търговище.

През 2020 г.  Община Търговище кандидатства  по Програмата за изграждане на нови детски градини на Министерство на образованието и науката.

По проекта новата сграда ще разполага отново с четири просторни занимални като всяка от тях ще разполага с отделно обособен кът за хранене, санитарно помещение и спалня.

В общите части са предвидени физкултурен салон, с какъвто старата сграда не разполагаше, зала за игри, зала за изобразителни дейности, зала за конструктивно-технически и битови дейности.

В двора на детската градина всяка група ще има своя площадка за игра, но тук отново са предвидени съоръжения и придобивки, с които градината преди не разполагаше като спортна площадка и природен кът с опитна градина.

Новата сграда ще отговаря на всички изисквания за една модерна детска градина и ще осигури спокойно и безопасно развитие на своите възпитаници в една съвременна образователна и игрова среда.

Очакваме я с нетърпение и отправяме огромна благодарност към Община Търговище за тази нелека инициатива и поетата отговорност в Търговище да има съвременна детска градина!

Временно възрастовите групи на детската градина се помещават в приемни детски градини в град Търговище след решение на Общински съвет на град Търговище и Заповед на Кмета на Община Търговище.

Актуални новини