ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Обществен съвет

 

 

             Рая Матева   – представител на Община Търговище

             Гергана Станиславова Стаматова-Тодорова – представител на родителите

             Силвен Бахриева Хюсеинова - представител на родителите

             Маргарита Иванова Петрова - представител на родителите

             Йорданка Димитрова - представител на родителите