ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Група Звездичка

Учители:

  • Славена Йорданова, учител
  • Веселина Василева, старши учител 

Пом.възпитател: 

  • Гюлшен Мехмедова

 

Временно група "Звездичка" се помещава в сграда № 4 с адрес: ул. Пирин 14

Телефон на групата: 0893360663