ДГ №5 "Червената шапчица"
Детска градина в град Търговище

Децата, родители и учители от група "Слънчо", "Смехурко" и Драгановец се включиха за пореден път в кампанията "Капачки за бъдеще". Събитието е част от дейностите към проект  BG 05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Целта на проекта е постепенна промяна на нагласите, която може да има ключова роля не само за успешно включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове.